فهرست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  iARTE RailDocs

iARTE RailDocs

  دوره MBA


  رویدادهای سال 2013

همایشها وسمینارها

  معرفی اختراعات ...

فراخوان
دعوت به معرفی اختراعات، ابداعات، ابتکارات و نوآوری در زمینه حمل و نقل ریلی


  پیوندها
راه آهن جمهوری اسلامی ایران

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
      
   انجمن مهندسی حمل و نقل ایران

 مرکز اطلاعات علمی و تخصصی حمل و نقل و ترافیک

  هیئت علمی ، ارزیابی مقالات
Untitled 3

فراخوان انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
دعوت به همکاری اعضای هیئت علمی برای ارزیابی مقالات  کمیته ها
· کمیته آموزش و خدمات فنی و مهندسی
· کمیته پژوهش
· کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی
· کمیته مدیریت و اقتصاد
· کمیته همایش های علمی
· کمیته روابط بین الملل


  تبلیغات
http://www.railassociation.ir/html/modules.php?op=modload&name=PNphpBB2&file=index

  گروه ها
· تمام طبقه‌بندی‌ها
·  (شنبه، ۰۶ آذر ۱۳۸۹)
· مترو (دوشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۸۹)
· اخبار خارجی (سه شنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۸۹)
· اخبار داخلی (شنبه، ۰۶ آذر ۱۳۸۹)
· راه آهن (شنبه، ۰۶ آذر ۱۳۸۹)

  خبرنامه اسناد ریلی
درصورتیکه تمایل به دریافت خبرنامه اسناد ریلی دارید
به آدرس زیر یک eMail خالی ارسال نمایید

raildocs@railassociation.ir


لیست اعضاء هیئت علمی

محل کار
محل کار نام ردیف
عضو هیات علمی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت  اسدی لاری - علی  1
عضو هیات علمی پژوهشکده حمل ونقل افتخارزاده - سید فرهاد 2
معاونت محترم آموزش ،تحقیقات و فن آوری وزارت راه وترابری اکرام جعفری - محمدجعفر 3
مدیرعامل شرکت ماربین - قطار سبز امامی - محمود 4
عضو هیات علمی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت اوحدی اصفهانی - امین 5
معاونت اقتصاد حمل ونقل وزارت راه بهبهانی - حمید 6
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی پژویان - جمشید 7
  پورزاهدی - معین  8
مدیر عامل شرکت رجاء پورسیدآقایی - محسن  9
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پورعزت - علی اصغر 10
حمل ونقل ترافیک تقی زاده - مهرداد 11
معاونت ناوگان راه آهن تلافی نوغانی - محمد  12
عضو هیات علمی پژوهشکده حمل ونقل جعفرپور - امیر 13
عضو هیات علمی دانشگاه تهران   جولای - فریبرز 14
قائم مقام محترم معاونت پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری جهانگیریان - علیرضا  15
شرکت رجاء حاج فتحعلیها - عباس  16
مدیرکل دفتر حمل ونقل و دبیرخانه شورایعالی شورایعالی هماهنگی ترابری کشور
وزارت کشور
حاج نصرالهی - کامران 17
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس حسنی - ابوالفضل 18
عضو هیات علمی دانشگاه تهران خوشچهره - محمد 19
مدیرعامل شرکت مترا ذاکری - جبارعلی 20
عضو هیات علمی دانشگاه تهران و قائم مقام توف آکادمیک ربانی - مسعود  21
عضو هیآت علمی شرکتهای کنترل ترافیک تهران رحیم اف - کامران 22
  رحیم زاده - فیاض  23
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور رسولی - رضا 24
عضو هیات علمی دانشگاه علمی کاربردی رضایی میرقائد - سارا 25
عضو هیات علمی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت  رضوانی - محمدعلی 26
عضو هیات علمی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت  رضوانی - محمدرضا 27
استاد دانشگاه تهران زیاری - کرامت الله 28
مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت ناوگان سعادت - اکبر 29
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف شفاهی - یوسف 30
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس صفارزاده  - محمود 31
عضو هیات علمی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت صندیدزاده - محمد علی  32
استاد دانشگاه مدیریت دانشگاه شهید بهشتی عالم تبریز - اکبر 33
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی عالم تبریز - اصغر  34
ریاست پژوهشکده حمل ونقل وزات راه عامری - محمود 35
عضو هیات علمی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت  عدل پرور - محمدرضا 36
  عطائی - شروان 37
مدیرعامل شرکت بازرسی مهنسی صنعتی ایران فارسیجانی - حسن 38
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور فرج الهی - مهران 39
ریاست دانشکده مهندسی راه آهن فرشاد - سیامک 40
استاد دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر فلاحی - علیرضا  41
عضو هیات علمی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت قارونی نیک - مرتضی 42
عضو هیات علمی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت قصیری - کیوان  43
عضو هیات علمی دانشگاه فیروزکوه قویدل - صالح 44
عضو هیات علمی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت قهرمانی  - حسین  45
معاون دفتر امور راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه ریزی محسن پور - پرویز 46
عضو هیات علمی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت محمدزاده - سعید 47
استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران معرفت - محمدصادق 48
دانشگاه بوعلی سینا همدان  مکارچیان - مسعود 49
شرکت رجاء  ملاطفی - حبیب الله 50
دبیر هیات مدیره شرکت مترو تهران منتظری - محمد 51
عضو هیات علمی دانشکده امور اقتصادی منطقی - خسرو  52
عضو هیات علمی دانشگاه فیروزکوه موحدی - محمدمهدی 53
مشاور مدیرعامل راه آهن در امور خصوصی سازی مهری - علی  54
عضو هیات علمی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت  میرآبادی - احمد 55
شرکت مترو تهران ناصری - بابک 56
عضو هیات علمی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت نصر - اصغر 57
عضو هیات علمی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت نصرآزادانی - سیدمسعود 58
عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیکخواه تهرانی - منصور 59
مدیرکل اموررفاهی و خدمات راه آهن کلانکی - وحید 60
     
     
     
     

 

تلفن:3 -88312272 "A 53" آدرس: خیابان کریمخان زند- روبروی داروخانه سیزده آبان - مجتمع تجاری اداری کریمخان زند- طبقه پنجم واحد
پست الکترونیک دبیرخانه : info@railassociation.ir